At købe bolig i Danmark

Alle kan købe og eje en bolig i Danmark, men der er dog forbehold, som angår både visse personer, selskaber og boligtyper. Der er stor forskel på reglerne.

I Danmark er der bopælspligt, hvilket indebærer, at du som ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet mindst 180 dage om året. Der er dog nogle undtagelser:

  • Sommerhuse, som ikke er beregnet til helårsbeboelse
  • Ofte nyopførte boliger, indtil første ejer sælger boligen igen
  • Ejendomme uden bopælspligt

Bernstorff Estate kan med vores ekspertise indenfor de forskellige områder, guide dig igennem et køb og dets regler. Vi ved, hvor vi skal indhente de fornødne informationer som f.eks. oplysninger om:

  • En ejerforenings gæld, andelsboligloven og andelsforenings vedtægter
  • Regnskaber og andelskronen, lokalplaner, bindingspligt, lejekontrakter m.m.

Vi kan rådgive i de særlige forhold og regler der kan være for finansiering og beskatning i forbindelse med køb af landejendomme.

Søger du en ejendom uden bopælspligt, kan Bernstorff Estate også være dig behjælpelig med dette.

Hos Bernstorff Estate, skal vores kunder kun have fokus på køb eller salg – resten ordner vi.